[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 4.6 final - 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.


ผู้เขียน : ศธจ.  30 ส.ค. 2565
การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (ประเทศไทย)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  7 ก.ค. 2565
ประชุมคกก ทุนเยียวยาปี65
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  7 ก.ค. 2565
ประชุม คกก จัดงานกาชาด
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  4 ก.ค. 2565
การประชุมเตรียมงานกาชาดจังหวัดปัตตานีปี 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  4 ก.ค. 2565
ประชุมทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  30 มิ.ย. 2565
ไปร่วมตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  28 มิ.ย. 2565
ลงพื้นที่เตรียมจัดงานการตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  26 มิ.ย. 2565
การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พศ.2565จังหวัดปัตตานี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  21 มิ.ย. 2565
ลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น)ประจำปี ๒๕๖๕
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : มาเรียม ยะสะแต  10 มิ.ย. 2565
การประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
อ่านต่อ...

จำนวน 6 หน้า  
1 2 3 4 5 6

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
My Office V 4.6 final - 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.