วันที่   2   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - บรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ห้องประชุม ศธจ.
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมการติดตามการฉีดวัคซีน ห้องประชุม ศธจ.