วันที่   4   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ปิดใช้งานห้องประชุมเพื่อติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ห้องประชุม ศธจ.