วันที่   18   พฤศจิกายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ครั้งที่ 12/2564 ห้องประชุม ศธจ.