วันที่   21   มกราคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ครั้งที่1/2565 ห้องประชุม ศธจ.